30 Mayıs Perşembe - 1. GÜN
KURS OTURUMLARI

 
SALON A
 
SALON B
 
ÇOCUKLARDA TORAKS ULTRASONOGRAFİ KURSU
Kurs Başkanları: Murat Duman, Funda Karbek Akarca
 
ÇOCUKLARDA POLİSOMNOGRAFİ KURSU
Kurs Başkanları: Ayşe Tana Aslan, Ela Eralp Erdem
09:00 - 09:20
Ultrason teknikleri ve normal akciğer
Konuşmacı: Fatma Ceren Sarıoğlu
09:00 - 09:20
Polisomnografi tanımı ve endikasyonları, hasta hazırlanması ve kayıt protokolleri, 
Konuşmacı: Tuğba Ramaslı Gürsoy
09:20 - 09:40
Akciğer parankimal hastalıklarında (konsolidasyon, kistik fibrozis, bronşektazi) USG 
Konuşmacı: Funda Karbek Akarca 
09:20 - 09:40   
Uyku evreleri skorlaması
Konuşmacı: Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
09:40 - 10:00
Göğüs duvarı ve plevra hastalıklarında USG (Pnömotoraks ve plevral efüzyon)
Konuşmacı: Murat Duman
09:40 - 10:00
Solunum skorlaması
Konuşmacı: Ayşe Tana Aslan
10:00 - 10:30
Kahve Arası
10:30 - 10:50
İnterstisyel akciğer hastalıkları ve pulmoner ödemde (interstisyel sendrom) USG
Konuşmacı: Şule Selin Akyar Soydaş
10:30 - 10:50
Obstrüktif uyku apnesi
Konuşmacı: Uğur Özçelik
10:50 - 11:10
Akciğer USG ile diyafragma değerlendirilmesi
Konuşmacı: Avni Merter Keçeli 
10:50 - 11:10
Santral apne, uyku ile ilişkili hipoventilasyon ve hipoksemi
Konuşmacı: Ela Eralp Erdem
11:10 - 12:30
USG kursu pratik uygulama
Funda Karbek Akarca, Murat Duman, Fatma Ceren Sarıoğlu, Avni Merter Keçeli
11:10 - 11:30 
Uyku apnesinde pozitif basınç uygulamaları
Konuşmacı: Sedat Öktem
11:30 - 11:50
Uyku apnesinde diğer tedavi yöntemleri
Konuşmacı: Sinem Can Oksay
11:50 - 12:30
PSG pratik uygulamalar  (Skorlama ve PSG raporunun değerlendirilmesi) 
Nagehan Emiralioğlu, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği

30 Mayıs Perşembe - 1. GÜN
KONGRE OTURUMLARI

 
SALON A
13:45 - 14:10
Konferans: Türkiye’de Çocuk Göğüs Hastalıklarının Kuruluşunun 50. Yılı
Oturum Başkanları: Remziye Tanaç, Nevin Uzuner
Türkiye’de çocuk göğüs hastalıklarının tarihi ve gelişimi     
Konuşmacı: Uğur Özçelik
 
SALON A
 
SALON B
 
Panel: Kistik Fibroziste ülkemizdeki durum ve güncel tanımlamalar
Oturum Başkanları: Uğur Özçelik, Nevin Uzuner 
 
Panel: Yeni Rehberler Eşliğinde Güncellemeler 
Oturum Başkanları: Ayten Pamukçu, Suna Asilsoy 
14:10 - 14:40
UKSS veri tabanı KF hastalarımızın izlemine nasıl katkıda bulundu? 
Konuşmacı: Deniz Doğru Ersöz
14:10 - 14:40
Kronik Öksürük 
Konuşmacı: Özge Yılmaz
14:40 - 15:10  
Hastam KFTR disfonksiyonunun neresinde? (KF, KF-ilişkili metabolik sendrom, KFTR-ilişkili hastalık)
Konuşmacı: Ebru Yalçın
14:40 - 15:10
Bronkopulmoner displazinin uzun dönem izlemi
Konuşmacı: Ayşe Ayzıt Kılınç
15:10 - 15:30
Kahve Arası
 
Kistik Fibroziste Güncel Tedavi Yaklaşımları
Oturum Başkanları: Bülent Karadağ, Nagehan Emiralioğlu
 
Panel Okul Öncesi Hışıltılı Çocuğa Yaklaşım 
Oturum Başkanları: Özkan Karaman, Özlem Özbek
15:30 - 16:00
Modulatör tedavilerin kullanımı; yan etkiler ve diğer destek tedavilerin düzenlenmesi
Konuşmacı: Nagehan Emiralioğlu
15:30 - 16:00
Hangi hışıltılı çocuğa astım diyelim?
Konuşmacı: Duygu Erge 
16:00 - 16:30
Kistik fibroziste yeni ufuklar 
Konuşmacı: Yasemin Gökdemir
16:00 - 16:30
Erken dönemde viral enfeksiyonların hışıltı üzerine etkisi 
Konuşmacı: Özlem Özbek
16:30 - 17:00   
Yeni rehberlerin önerileri ile KF’li hastalarda beslenme 
Konuşmacı: Ersin Gümüş 
16:30 - 17:00
Hangi hışıltılı çocukta hangi tedavi seçilmeli? 
Konuşmacı: Özlem Keskin 
 
SALON A
17:00 - 18:00 
UKKS Çalışma Grubu Toplantısı
18:30 - 19:15 Açılış Konuşmaları - Nevin Uzuner, Beste Özsezen
Dernek Adına Konuşma - Uğur Özçelik
Müzik Dinletisi

31 Mayıs Cuma - 2. GÜN
KONGRE OTURUMLARI

 
SALON A
 
SALON B
SALON C
08:00 - 09:00
Sözel Bildiri Oturumu - 1
Oturum Başkanları: Ebru Yalçın, Beste Özsezen
Sözel Bildiri Listesi için tıklayınız
08:00 - 09:00
Sözel Bildiri Oturumu - 2
Oturum Başkanları: Ela Eralp Erdem, Melih Hangül 
Sözel Bildiri Listesi için tıklayınız                                               
Sözel Bildiri Oturumu - 3
Oturum Başkanları: Nagehan Emiralioğlu, Tuğba Ramaslı Gürsoy
Sözel Bildiri Listesi için tıklayınız
 
Panel Çocukluk Çağı İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
Prof Dr. Nural Kiper Onuruna
Oturum Başkanları: Nural Kiper, Elif Dağlı
 
Panel Kistik Fibroziste Enfeksiyonlar 
Oturum Başkanları: Arif Kut, Velat Şen
09:00 - 09:30
“chILD Türkiye” 
Konuşmacı: Nural Kiper 
09:00 - 09:30
Pulmoner alevlenme tanım ve tedavisinde yenilikler
Konuşmacı: Arif Kut
09:30 - 10:00
Çocukluk çağı interstisyel akciğer hastalıklarında patogenez, klinik bulgular ve sınıflandırma. 
Konuşmacı: Nadia Nathan
09:30 - 10:00
Kistik fibrozisli hastalarda pulmoner aspergillozis spektrumu 
Konuşmacı: Sevgi Pekcan
10:00 - 10:30
Çocukluk çağı interstisyel akciğer hastalıklarında tanı ve tedavi 
Konuşmacı: Güzin Cinel 
10:00 - 10:30
NTM üremesi olan hastalarda tedavi yaklaşımı
Konuşmacı: Dilber Ademhan Tural 
10:30 - 11:00
Kahve Arası 
 
Kistik Fibrozis Dışı Bronşektaziler
Oturum Başkanları: Yasemin Gökdemir, Sevgi Pekcan
 
Solunum Yolu Hastalıklarında Yeni Ufuklar 
Oturum Başkanları: Özlem Keskin, Ayşe Ayzıt Kılınç
11:00 - 11:30
Son rehberler eşliğinde bronşektazi yönetimi
Konuşmacı: Fazilet Karakoç
11:00 - 11:20
Bebek Hava Yolu Epitel Biyolojisi: Viral İmmünolojinin yeni sınırları 
Konuşmacı: Hasan Yüksel 
11:20 - 11:40
Tele sağlık: Şu ana kadar neler öğrendik ve nasıl uygulayacağız? 
Konuşmacı: Bülent Karadağ
11:30 - 12:00
Primer siliyer diskinezide tanı, klinik ve tedavi
Konuşmacı: Uğur Özçelik
11:40 - 12:00
Girişimsel göğüs hastalıkları alanında yenilikler: sınırları zorlamak 
Konuşmacı: Mehmet Köse
  SALON A
12:00 - 12:30
UYDU SEMPOZYUMU (Vem İlaç)
Oturum Başkanı: Uğur Özçelik
Kistik Fibroziste inhale tobramisin tedavisi
Konuşmacı: Ebru Yalçın
12:30 - 13:30
Öğle Arası
  SALON A   SALON B
 
Çocukluk çağı interstisyel akciğer hastalıklarında zor kararlar
Oturum Başkanları: Fazilet Karakoç, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
 
Olgularla çocuk göğüs hastalıkları- cerrahi konseyi
Oturum Başkanları: Mehmet Köse, Gürsu Kıyan 
13:30 - 14:00
Pulmoner alevlenme tanımı ve yönetimi
Konuşmacı: Saniye Girit
13:30 - 14:00
Ampiyem yönetimi: Hangi tedavi, ne zaman?
Olgu 1. Tıbbi tedavi
Konuşmacı: Velat Şen
14:00 - 14:30
Dirençli pulmoner hemosiderozis olgularında etyoloji ve tedavide yenilikler
Konuşmacı: Ela Eralp Erdem
14:00 - 14:30
Olgu 2. Cerrahi tedavi
Konuşmacı: Gürsu Kıyan
14:30 - 15:00
Post enfeksiyöz bronşiolitis obliterans tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar
Konuşmacı: Nevin Uzuner
14:30 - 15:00
Olgu 3. Konjenital akciğer hastalıklarında cerrahi tedavi ne zaman. yapılmalıdır?
Konuşmacı: Oktay Ulusoy
15:00 - 15:30
Kahve Arası
 
Tütün ürünleri ve Hava Kirliliği
Oturum Başkanları: Elif Dağlı, Ali Baki 
 
Sistemik hastalıklarda akciğer tutulumu
Oturum Başkanları: Hüdaver Alper, Sedat Öktem
15:30 - 16:00
Dünyada tütün salgını: Çocuklar ve gençler hedefte mi?
Konuşmacı: Elif Dağlı
15:30 - 15:50
Olgu 1
Konuşmacı: Ayşen Başaran
15:50 - 16:10
Olgu 2
Konuşmacı: Gizem Özcan
16:00 - 16:30
Çocuk ve gençlerde tütün ürünlerinin sağlık üzerine etkileri
Konuşmacı: Nazan Çobanoğlu
16:10 - 16:30
Olgu 3 
Konuşmacı: Cansu Yılmaz Yeğit
16:30 - 17:00
Hava Kirliliğinin Akciğer Sağlığı Üzerine Etkileri
Konuşmacı: İlknur Bostancı
16:30 - 16:50
Olgu 4 
Konuşmacı: Hakan Yazan
 
SALON A
17:00 - 17:40
Konferans:
Savaş Göç Deprem İklim Değişkiliği; Çocuk Göğüs Hastalıkları Alanına Yansımaları 
Konuşmacı: Adem Aydın
18:00 - 19:00 Dr. Ercan Kesal ile "Tıp ve Sanat" üzerine söyleşi

1 Haziran Cumartesi - 3. GÜN
KONGRE OTURUMLARI

 
SALON A
 
SALON B
SALON C
08:00 - 09:00
Sözel Bildiri Oturumu - 4
Oturum Başkanları: Nevin Uzuner, Beste Özsezen
Sözel Bildiri Listesi için tıklayınız
08:00 - 09:00 
Sözel Bildiri Oturumu - 5
Oturum Başkanları: Güzin Cinel, Dilber Ademhan Tural
Sözel Bildiri Listesi için tıklayınız
Sözel Bildiri Oturumu - 6
Oturum Başkanları: Ebru Yalçın, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
Sözel Bildiri Listesi için tıklayınız
 
Solunum Yetmezliklerine Yaklaşım
Oturum Başkanları: Zeynep Seda Uyan, Saniye Girit
 
 
Çocukluk Çağı Astımında Tedavi
Oturum Başkanları: Fulya Tahan, Tuba Tuncel
09:00 - 09:30
Oksijen tedavisi ve yöntemleri 
Konuşmacı: Erdem Başaran
 
09:00 - 09:20
Rehberler eşliğinde yaşa göre astım tedavisi 
Okul öncesi (0-6 yaş)
Konuşmacı: Zeynep Arıkan
09:30 - 10:00
İnvaziv ve invaziv olmayan mekanik ventilasyon yöntemleri
Konuşmacı: Emine Atağ
 
09:20 - 09:40
Okul çocukları (6-11 yaş)
Konuşmacı: Şule Çağlayan Özmen
09:40 - 10:00
Adölesanlar (12 yaş ve üzeri)
Konuşmacı: Tuba Tuncel
10:00 - 10:30
Güncel kılavuz eşliğinde pediatrik ARDS
Konuşmacı: Gökçen Kartal Öztürk
 
10:00 - 10:30
Astım tedavisinde biyolojik ajanlar
Konuşmacı: Fulya Tahan
10:30 - 11:00
Kahve Arası
 
Tüberküloz
Oturum Başkanları: Ebru Yalçın, Erkan Çakır 
 
Yeni Rehberlerimiz Eşliğinde Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Yönetimi
Oturum Başkanları: Güzin Cinel, Gökçen Dilşa Tuğcu
11:00 - 11:30
Ülkemizdeki ve dünyadaki son durum ve yeni tanı yöntemleri
Konuşmacı: Ali Özdemir 
11:00 - 11:30
Toplumda gelişen pnömoni
Konuşmacı: Gökçen Dilşa Tuğcu
11:30 - 12:00
Yeni tedaviler ve dirençli tüberküloz yönetimi
Konuşmacı: Erkan Çakır 
11:30 - 12:00
Akut bronşiolit
Konuşmacı: Mina Hızal
12:00 - 12:30
Hücresel immün yetmezliği olan BCG aşılı çocuklarda tüberküloz proflaksisi nasıl yapılmalıdır?
Konuşmacı: Beste Özsezen
12:00 - 12:30
Bağışıklığı baskılanmış hastada pnömoni
Konuşmacı: Zeynep Seda Uyan 
12:30 - 13:30
Öğle Arası
 
Kas hastalıkları ve nöromüsküler hastalıklarda solunum problemleri
Oturum Başkanları: Nazan Çobanoğlu, Yasemin Gökdemir
 
Radyoloji-Fleksibl Bronkoskopi Bulgularıyla Bil Bakalım!
Oturum Başkanları: Hasan Yüksel, Berna Oğuz 
13:30 - 14:00
Duchenne Musküler Distrofi 
Konuşmacı: Nilay Baş İkizoğlu
13:30 - 13:45
OLGU 1 
Konuşmacı: Halime Yağmur
13:45 - 14:00
OLGU 2 
Konuşmacı: Satı Özkan Tabakçı
14:00 - 14:30
Spinal Müsküler Atrofi 
Konuşmacı: Pınar Ergenekon
14:00 - 14:15
OLGU 3 
Konuşmacı: Didem Alboğa
14:15 - 14:30
OLGU 4 
Konuşmacı: Suat Savaş 
14:30 - 15:00
Traketomili hasta izlemi
Konuşmacı: Halime Nayır Büyükşahin 
14:30 - 14:45
OLGU 5
Konuşmacı: Salih Uytun
14:45 - 15:00
OLGU 6 
Konuşmacı: Raziye Atan
15:00 - 15:30
Kahve Arası
 
İmmün Yetmezlik ve Akciğer
Oturum Başkanları: Nurşen Belet, Özge Yılmaz
 
Pulmoner Vasküler Hastalıklar
Oturum Başkanları: Hale Ören, Nevin Uzuner
15:30 - 16:00
Primer İmmün yetmezlikli hastalarda enfeksiyöz komplikasyonlar 
Konuşmacı: Nurşen Belet 
15:30 - 16:00
Pulmoner Hipertansiyon
Konuşmacı: Timur Meşe
16:00 - 16:30
Primer İmmün yetmezlikli hastalarda enfeksiyon dışı  komplikasyonlar
Konuşmacı: Melih Hangül 
16:00 - 16:30
Pulmoner Tromboemboli
Konuşmacı: Hale Ören
 
SALON A
16:30 - 17:00
KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ